Diverse kleuterschool

Meer toezicht op de gastouderopvang

Vanaf 2022 wordt er meer gecontroleerd in de gastouderopvang. Gemeenten krijgen hiervoor € 6,4 miljoen per jaar. Met als doel dat gemeenten geld hebben voor meer inspectiebezoeken (door de GGD) en een langere bezoekduur. Op de lange termijn is het doel om de kwaliteit van de gastouderopvang te verbeteren. Met de intensievere toezicht en handhaving wordt eerst de huidige kwaliteit beter in beeld gebracht.

Dit staat in de begroting voor 2022 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.