top of page

Ons Pedagogisch Beleid

Wij hebben een heldere visie beschreven in het beleidsplan, om kinderen als zelfstandige individuen warm over te kunnen dragen naar het basisonderwijs

Om dit te bereiken werken we aan kwaliteit door 12 geboden te handteren vertaald naar de 4 Pedagogische basisdoelen.

  1. Een gastouder zorgt voor emotionele veiligheid

  2. Een gastouder stimuleert bij de persoonlijke ontwikkeling

  3. Een gastouder stimuleert de sociale competenties

  4. Een gastouder draagt waarden en normen over.

Hoe wij hier invulling aan geven kunt u hier lezen in ons beleidsplan.

Elke gastouder hanteert voor haar eigen opvang een pedagogisch werkplan, toegespitst op ons pedagogisch beleidsplan en hoe de gastouder hier in haar eigen opvang invulling aan geeft. 

Gastouderbureau Juventa

bottom of page