top of page

Wij hebben helaas geen ouder-commissie

Lijkt het u leuk om ons te ondersteunen, gevraagd en ongevraagd advies te geven over allerlei zaken aangaande het welzijn van de kinderen, de begeleiding bij gastouders, het pedagigsche beleidsplan etc. sluit u dan aan als oudercommissie lid. 

Neem dan contact

met ons op

Gastouderbureau Juventa

bottom of page