top of page

Waarom gastouderopvang?

In de Wet kinderopvang staat voor gastouderopvang dezelfde pedagogische opdracht als voor de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang: het bieden van verantwoorde kinderopvang.

Kinderdagopvang

Informatie voor ouders

bottom of page