top of page

FAQ

Moeder en een Kind

Lijkt het u leuk om met kinderen te werken, heeft u affiniteit met kinderen en  bent u ouder dan 21 jaar?

Dan is gastouder worden wellicht iets voor u.

In 5 stappen naar mijn gastouderopvang

 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
  U werkt als gastouder in uw eigen woonhuis of in het huis van de ouders. Dit kan als baan, maar ook als ZZP-er in uw eigen onderneming. Als gastouder heeft u een goede geestelijke en lichamelijke conditie en spreekt u de Nederlandse taal. Als gastouder verzorgt u graag kinderen en kunt u zowel individuele kinderen als een groep begeleiden. Als gastouder heeft u besef van uw eigen verantwoordelijkheid m.b.t. permanent toezicht van de kinderen en bent u zich bewust van uw eigen hygiëne, een hygiënische leefomgeving en bent u alert als het gaat om het welzijn en de veiligheid van het kind / de kinderen. Als gastouder heeft u een voorbeeldfunctie. U bent stressbestendig, geduldig en besluitvaardig. Tevens ondersteunt u bij de opvoeding en stimuleert u het kind in zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid. U kunt een huiselijke sfeer creëren, goed plannen en organiseren. U beschikt over goede contactuele eigenschappen en sociale vaardigheden. U bent bereidt om de aangeboden scholing te volgen, zoals de herhalingen op de EHBO, Meldcode Kindermishandeling en bevorderden pedagogische kwaliteiten. U kunt ook een verklaring omtrent gedrag overhandigen. Wanneer u opvang biedt in uw eigen huis dan dienen alle volwassen medebewoners ook een verklaring omtrent gedrag te kunnen overhandigen. Hiervoor gelden dezelfde aanvraagregels als voor de gastouder.
 • Waar krijg ik als gastouder mee te maken?
  U heeft als gastouder te maken met de Wet Kinderopvang “Om als gastouder te mogen werken mag u zelf geen kinderen hebben die uit huis zijn geplaatst of onder toezicht staan. U dient gediplomeerd zijn. U heeft minimaal het diploma MBO2 Helpende Welzijn nodig of in het bezit te zijn van één van de diploma's die vermeldt staan op de diplomalijst voor gastouders. Staat uw diploma er niet bij of heeft u wel een relevant diploma dan kunt u uw diploma wellicht laten aanmerken voor de herkeninng. Heeft u uw diploma in het buitenland gehaald of bent u uw diploma kwijt, dan kunt u contact opnemen met DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Klik hier om t daar allemaal te kunnen regelen. Naast uw vakdiplimo heeft u ook een geldig certificaat nodig voor EHBO voor kinderen. Deze moet zijn afgegeven door NIKTA, het Rode Kruis, het Oranje Kruis of NedCet. Wijzelf verzorgen ook de EHBO cursussen en certificeren via NIKTA. Kijk hiervoor ook op onze website www.ehbo-kinderen.nl. Tevens moet u ingeschreven staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRKP), zodat ouders in aanmerking kunnen komen voor de kinderopvangtoeslag. Deze inschrijving verzorgt het gastouderbureau in stap 3. Sinds 1 maart 2018 moet u zich ook inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Dit kunt u doen zodra u uw verklaring omtrent gedrag heeft ontvangen. Bij de inschrijving mag de verklaring namelijk niet ouder zijn dan 2 maanden. Inschrijven in het Personenregister Kinderopvang (PRK) (lees hier meer over de nieuwe wet)De kosten voor deze registratie zijn € 12,50 en kan worden voldaan online met IDeal. Inschrijven in het Personenregister Kinderopvang gaat als volgt:Log met je DigiD hier in https://www.duo.nl/kinderopvang/inschrijven-personenregister-kinderopvang.jsp. Om je inschrijving te doen volg je 3 stappen. Nadat je je email-adres hebt ingevuld ontvang je een bevestigingsmail. Klik op de link en uw aanmelding is bevestigd. Daarna voer je het kenmerk in die op je VOG staat. Zoek vervolgens gastouderbureau Juventa en koppel jezelf hieraan. (Het gastouderbureau zal de koppeling dan bevestigen). U bent dan officieel gekoppeld. U kunt zich koppelen aan meerdere bureaus. Dus als u in een later stadium voor een tweede of derde gastouderbureau kinderen gaat opvangen, denk er dan aan om u aan deze bureaus te koppelen door opnieuw in te loggen en uzelf aan de bureaus te koppelen. Let op! Zonder deze inschrijving mag u niet als gastouder werken voor het gastouderbureau van wie u kinderen opvangt. Voor het aanvragen van een verklaring Omtrent Gedrag gaat u naar de site van Justis. Uw volwassen huisgenoten en andere mensen die regelmatig tijdens uw opvang op visite komen moeten dezelfde procedure aanhouden en zich inschrijven in het Persoonsregister met hun eigen DigiD.
 • Stap 1 De gastouder zorgt voor alle documenten (vakdiploma, ehbo en VOG’s)"
  U begint met het behalen van uw Vakdiploma. Klik hier voor het versneld halen van uw vakdiploma HZW2. U kunt al binnen 1 maand uw diploma op zak hebben.Na het behalen van uw vakdiploma kunt u uw KinderEHBO cursus doen. Omdat hier een verloopdatum aan vast zit kunt dit beter pas doen nadat u uw vakdiploma heeft behaald. Voor een EHBO cursus kunt u terecht bij Juventa Care4Kids. Deze cursus kost €85,00 inclusief studiemateriaal en examen. https://www.ehbo-kinderen.nl/cursussen/ehbo-gastouders/ .Daarna dient u uw Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen in uw woonplaats. Het gastouderbureau regelt voor de aanvraag digitaal. Hierover ontvangt u email. U maakt de aanvraag compleet en dient uw VOG ook online te betalen. (41 euro). U ontvangt daarna uw VOG thuis in de bus met ongeveer 8 dagen. Wanneer we de aanvraag voor een LRKPregistratie aanvragen bij de gemeente, dan mag deze niet ouder zijn dan 2 maanden. Om deze reden is het verstandig om uw VOG op het laatste moment aan te vragen anders verloopt deze. Zodra uw VOG en de VOG’s van uw huisgenoten binnen zijn kunt u zich al vast inschrijven in het Personenregister Kinderopvang.
 • Stap 2 Documenten verzamelen
  Risico-Inventarisatie Veiligheid en gezondheid: op de locatie waar de kinderopvang gaat plaatsvinden zal een risico-inventarisatie op veiligheid en gezondheid worden verricht door het gastouderbureau. Samen met u worden de aanpassingen besproken en uitgevoerd. Als alle documenten gereed zijn: · Kopie diploma HZW2 · Kopie EHBO diploma · Kopie geldig legitimatiebewijs · Kopie verklaring omtrent gedrag en alle volwassen medebewoners (mits u in het huis van de vraagouder oppast) · Risico inventarisatie · Betaling van de leges. De gemeente rekent leges. Deze leges zijn per gemeente verschillend. Almere rekent € 358.95. Amsterdam € 459,= en Lelystad € 150. Deze kosten worden in rekening gebracht bij degene die op de opvanglocatie staat ingeschreven. Deze leges dienen door de vraag of gastouder vooruit te worden voldaan aan het gastouderbureau.
 • Stap 3 Gemeente en GGD
  Het gastouderbureau stuurt alle verzamelde documenten op naar de gemeente in uw woonplaats. De gemeente controleert de documenten en dient een verzoek in bij de GGD om bij u op de opvanglocatie te inspecteren. De GGD zal met u een afspraak maken. De GGD zal van u verwachten dat u de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau beheerst en de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld moet kennen. Dit is uw huiswerk tussen het moment van indienen tot aan het bezoek van de inspecteur. Zorg dat u goed op de hoogte bent van de inhoud en de woning in dezelfde staat is zoals beschreven in het Risico Inventarisatierapport. De GGD keurt de locatie en gastouder goed of af. Als de goedkeuring door de GGD is gegeven, dan ontvangt u van de gemeente een bevestiging met uw eigen unieke LRKPnummer. Dit nummer is gastouder en opvanglocatie gebonden. Dit nummer heeft u nodig omdat ouders alleen kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen met uw unieke LRKPnummer. Zonder dit nummer heeft de ouder geen recht op kinderopvangtoeslag voor uw geleverde diensten. Let op! Alleen vanaf de datum van registratie in Landelijk Register Kinderopvang kan de kinderopvangtoeslag worden aangevraagd door de ouders. Beslist niet eerder!!! Wanneer u bent afgekeurd, krijgt u te horen op welke punten u bent afgekeurd. U krijgt hiervoor nog een herstel termijn. Helaas duurt het dan wel langer voordat u beschikt over een LRKP nummer. Indien u nog steeds niet bent goed gekeurd, dan bent u hoe dan ook de betaalde leges kwijt.
 • Stap 4 Starten
  U bent goed gekeurd en wilt starten met de opvang! Waarschijnlijk heeft u al ouders met kinderen gevonden waar u op wilt gaan passen. We noemen dit een koppeling. Heeft u nog geen oppaskindjes, dan helpen wij met zoeken. Spreidt uw kansen en schrijf u in bij diverse oppassites om ouders te vinden. Een koppeling wordt bemiddeld door ons als bureau. Deze bemiddeling bestaat onder andere uit jaarlijkse evaluatiegesprekken met de ouders per kind en bespreken we de opvang en de kind-observaties. Daarnaast innen we de oppasgelden en betalen we deze uit aan de gastouder.
 • Stap 5 De begeleiden door het gastouderbureau
  Begeleiden bestaat uit het helpen bij uw opvangtaken. U wordt pedagogisch bijgeschoold, we lopen een keer een dagje met u mee (niet verplicht), jaarlijks wordt de risico-inventarisatie bij uw opvang gedaan, voeren we jaarlijks een voortgangsgesprek met u en helpen wij u bij taken als observeren en het invullen van de observatielijsten. Daarnaast geven wij u zoveel mogelijk ondersteuning om de kinderen gericht in hun ontwikkeling te stimuleren. U doet uw werk alleen, maar u staat er niet alleen voor! Check vooral onze diensten en wat u van ons mag verwachten.
 • Welke investeringen moet ik doen?
  Gastouderbureau Juventa rekent voor het uitvoeren van alle taken voor uw inschrijving in het LRKPregister een bedrag van € 150,-. Hiervan wordt €50 euro terug betaald indien u zelf binnen 3 maanden 2 gastkinderen aanbrengt (2 actieve contracten), die minimaal 3 maanden bij ons aangesloten zijn. Samenvatting kosten: Vakdiploma: € 795,00 (indien nodig) EHBO diploma: € 149,00 (indien nodig) VOG: € 41,35 + eventueel van uw huisgenotenLeges Gemeente: € 400,= Diensten gastouderbureau: € 150,00 Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Gastouderbureau Juventa

bottom of page