top of page

Huisgenoten en bezoekers op de opvang

De wet kinderopvang stelt eisen aan de opvanglocaties bij de gastouders thuis

Huisgenoten die ouder zijn dan 18 jaar moeten ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang.

Dit geldt ook voor bezoekers die met regelmaat op bezoek komen op de opvang locatie bij de gastouder. (Inschrijfplichtige)

Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich namelijk registreren in het Personenregister kinderopvang (PRK). Dit kan alleen met een geldige Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).

 

Registreren in 2 stappen

 1. De inschrijfplichtige moet zich inschrijven met een geldige VOG. Dit doet de inschrijfplichtige zelf.

 2. De kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau koppelt de ingeschrevene aan de organisatie.

 

De houder van de kinderopvang moet ervoor zorgen dat die mensen die inschrijfplichtig zijn, zijn ingeschreven en gekoppeld . Als dit niet op tijd gebeurt, kan de gemeente de houder een boete geven.

 

Wie moeten zich inschrijven?

 • bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties

 • gastouders en hun volwassen huisgenoten

 • vaste en tijdelijke medewerkers, uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen

 • administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen

 • iedereen die woont op een opvanglocatie of er structureel aanwezig is tijdens opvanguren.

 

Wat is structureel aanwezig?

Iemand is structureel aanwezig als hij minstens 1 keer in de 3 maanden minimaal een halfuur tijdens opvanguren op de locatie is. Bijvoorbeeld de schoonmaakster of de buurvrouw die tijdens opvanguren op bezoek komt. 

Bij opvang op het adres van de ouders hoeft alleen de gastouder zich in te schrijven.

 

Continue screening

Na inschrijving start de continue screening. Hiermee wordt doorlopend gecontroleerd of iemand strafbare feiten heeft gepleegd die niet samengaan met werken in de kinderopvang.

 

Hoe werkt continue screening?

Het continu screenen verloopt als volgt:

 • De inschrijfplichtige moet bij inschrijving het kenmerk van zijn VOG doorgeven. Zo controleren zij of iemand strafbare feiten heeft gepleegd die niet samengaan met werken in de kinderopvang.

 • De Justitiële Informatiedienst (Justid) controleert daarna dagelijks of de geregistreerde persoon zo'n strafbaar feit heeft gepleegd. Is dit het geval, dan krijgt DUO een signaal.

 • DUO informeert de GGD, de GGD informeert de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau.

 • De inschrijfplichtige moet een nieuwe VOG aanvragen. Zonder nieuwe VOG mag deze persoon niet meer werken in de kinderopvang.

Wie heeft toegang tot het personenregister?

Het personenregister is niet openbaar. Wie ingeschreven staat, kan altijd zijn gegevens inzien. Verder mogen de volgende instanties gebruikmaken van het register:

 • Justid. Deze dienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie gebruikt het register voor de continue screening.

 • De kinderopvangorganisatie waaraan iemand gekoppeld is. Die kan de naam, geboortedatum, het burgerservicenummer en het kenmerk van de VOG zien.

 • De GGD. De GGD gebruikt het register om te controleren of iedereen op de opvanglocatie ingeschreven staat.

 • Gemeenten. Gemeenten hebben via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) toegang tot gegevens uit het personenregister. De gegevens worden alleen gebruikt om aanvragen van een kinderopvangorganisatie tot inschrijving in het LRK te kunnen beoordelen.

 • DUO. DUO beheert het register en handelt de signalen uit de continue screening af.

Een VOG aanvragen

Doe de VOG check om te weten of u een VOG kunt krijgen in de branche zorg en welzijn.

De VOG aanvraag regelt u met uw DigiD hier.

Een verklaring omtrent gedrag moet aangevraagd worden op een algemeen screeningprofiel op nummer 84 en 86.

VOG 1.JPG
VOG 2.JPG
VOG 3.JPG

Wanneer de VOG binnen is, dan moet de inschrijfplichtige zich binnen 2 maanden registreren en koppelen aan de het gastouderbureau in het personenregister Kinderopvang.

Gastouderbureau Juventa

bottom of page