Corona Protocol

We houden het nieuws over het coronavirus goed in de gaten. Dit protocol zal daarom hier steeds opnieuw worden bijgewerkt naar de nieuwe maatregelen die ons kabinet ons mededeelt. Zolang het Coronavirus er is, blijft t onderstaande van kracht.

Momenteel werken we aan een update van ons pedagogisch Beleidsplan en de risico-inventarisatie om de coronamaatregelen daarin op te nemen.

KINDEROPVANG EN BASISSCHOLEN WEER OPEN 8 FEBRUARI 2021

Vanwege wijzigingen in de maatregelen rondom het coronavirus werd het protocol kinderopvang herhaaldelijk aangepast. Deze werd daardoor onnodig lang en niet altijd even goed leesbaar. Protocol kinderopvang 2.0 moet orde in de chaos scheppen.


Protocol kinderopvang 2.0 is de nieuwste versie (7 januari 2021) van het protocol kinderen, die beter leesbaar is dan de vorige protocollen. De oorspronkelijke regels blijven onveranderd. Wel is er een inhoudelijke wijziging opgenomen volgens het gewijzigde testbeleid voor kinderen, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gewijzigd testbeleid
Het testbeleid voor kinderen is gewijzigd. Ouders van kinderen tot en met 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij COVID-19 te laten testen. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:

de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (= loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) maar ook als er sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
het kind corona-gerelateerde klachten heeft na contact met iemand met corona, er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek, het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

(Frida Noordzij, kinderopvangtotaal)


Bekijk het protocol kinderopvang 2.0, versie 7 januari 2021 >>

Nieuwe maatregelen kinderopvang 10 novem

Klik op de afbeelding om het document te downloaden en te printen