Welkom
KinderOpvangToeslag
Ik zoek opvang
Ik bied opvang
Meldcode
Pedagogisch helpdesk
VVE voor gastouders
Actueel nieuws
meer nieuws
Klachten
Activiteiten
Handige sites
Veiligheidtips
Contact
Login (gast)ouder
Downloads
Algemene Voorwaarden


U bent de
en financieel bekeken de slimste bezoeker05-03-2014

Ontwikkeling meetinstrument voor gastouderopvang


Het Kohnstamm Instituut gaat de komende maanden een meetinstrument voor de pedagogische kwaliteit van gastouderopvang ontwikkelen. Eerst wordt onderzocht welke kenmerken relevant zijn voor pedagogische kwaliteit. Het instrument wordt in het najaar van 2014 verwacht.

Voor de kinderdagopvang (0-4 jaar) en de buitenschoolse opvang (4-12 jaar) bestaan dergelijke instrumenten al, mede ontwikkeld door het NCKO. Hiermee is de pedagogische kwaliteit van beide opvangvormen in kaart gebracht.  


Inventarisatie

Vorig jaar maakte minister Asscher bekend ook graag onderzoek te willen doen naar de pedagogische kwaliteit van de gastouderopvang. Er is weinig zicht op het veld van de gastouderopvang. Ook niet op hoe de kwaliteit is. Het Kohnstamm Instituut begint met een inventarisatiestudie naar de diversiteit van gastouderopvang in Nederland. Verder onderzoekt het welke kenmerken van gastouders en gastouderbureaus relevant zijn voor de pedagogische kwaliteit.


Belangstelling gastouderopvang

In 2012 maakte 15,9 procent van de kinderen tussen de 0 en 12 jaar gebruik van gastouderopvang. Hoewel er ook in de gastouderopvang sprake is van vraaguitval, blijft het aandeel in de gehele kinderopvang groot. Het Kohnstamm Instituut meldt dat er sprake is van een toegenomen belangstelling voor gastouderopvang. Ouders zouden behoefte hebben aan flexibelere en goedkopere opvang en ontslagen pedagogisch medewerkers kiezen regelmatig voor een baan als gastouder.


Bron: http://www.kinderopvangtotaal.nl/Gastouderopvang/Actueel/2014/3/Ontwikkeling-meetinstrument-voor-gastouderopvang-1474156W/'Hoe meer gastouderbureaus, hoe meer risico'


Minister Asscher is geen voorstander van gastouders in dienst van het gastouderbureau, zoals BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma onlangs voorstelde. In antwoord op Kamervragen van SP-Kamerlid Paul Ulenbelt zegt Asscher dat een dergelijke dienstbetrekking de gastouderopvang alleen maar duurder maakt met alle gevolgen vandien. Ook laat hij zich kritisch uit over gastouders die bij meerdere bureaus zijn ingeschreven.

Jellesma noemde deze oplossing omdat hij zich zorgen maakt over de kwaliteit van gastouderopvang en het toezicht daarop. Volgens Jellesma komt het voor dat gastouders na een overtreding zomaar overstappen naar een ander gastouderbureau en datouders met lege handen staan. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt was het hiermee eens en legde de minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher een paar kritische vragen voor.

Eigen risico

Volgens de minister is een dienstbetrekking tussen gastouderbureau en gastouder niet aan de orde omdat er geen loonverplichting is van het bureau ten opzichte van de gastouder. 'De gastouder opereert doorgaans voor eigen risico en is zelf verantwoordelijk voor haar bedrijfsvoering,' schrijft Asscher.

Keuzevrijheid

Gastouders laten werken in dienst van gastouderbureaus heeft volgens de minister alleen maar een negatief effect op de kosten. Dat zou de minister jammer vinden omdat veel ouders  heel bewust kiezen voor kleinschalige gastouderopvang - in totaal maken 100.000 kinderen in Nederland gebruik van gastouderopvang. In dun bevolkte regio's is gastouderopvang zelfs de enige beschikbare vorm van kinderopvang in de buurt.

tevreden ouders

Asscher ziet geen aanleiding om de constructie aan te passen. Hij refereert aan een evaluatie van de Wet kinderopvang waaruit blijkt dat ouders tevreden zijn over gastouderopvang. Een gastouder in dienst van een gastouderbureau is duurder uit en berekent dat door aan de ouders, denkt minister Asscher.

Tegenstrijdigheden

Wel is de minister kritisch over gastouders die voor 4 soms wel 5 verschillende gastouderbureaus werken. Dit zou tegenstrijdigheid kunnen geven met de verschillende pedagogische beleidsplannen van de verschillende gastouderbureaus. Of er zijn grote verschillen op het gebied van inventarisatie van de veiligheids- en gezondheidsrisico's.

Hoog risicoprofiel

De minister vindt dat ook  hierin een rol is weggelegd voor gastouderbureaus, ook al zijn de gastouders niet in dienst. 'Gastouderbureaus hebben hier ook een eigen verantwoordelijkheid en dienen restrictief om te gaan met het aangaan van bemiddelingsovereenkomsten met gastouders die reeds bij een groot aantal bureaus zijn ingeschreven.' Asscher waarschuwt dat gastouders die bij drie gastouderbureaus zijn ingeschreven en een hoog risicoprofiel hebben, eerder in aanmerking komen voor (onaangekondigde) inspectie.


Bron: http://www.kinderopvangtotaal.nl/Gastouderopvang/Actueel/2014/2/Vier-of-vijf-gastouderbureaus-hoger-risico-1465966W/G a s t o u d e r b u r e a u J u v e n t a | info@gob-juventa.nl