Welkom
KinderOpvangToeslag
Ik zoek opvang
Ik bied opvang
Meldcode
Pedagogisch helpdesk
VVE voor gastouders
Actueel nieuws
meer nieuws
Klachten
Activiteiten
Handige sites
Veiligheidtips
Contact
Login (gast)ouder
Downloads
Algemene Voorwaarden


U bent de
en financieel bekeken de slimste bezoeker

13-06-2014
Uurtarief gastouders in 2015 verhoogd


Net als het uurtarief voor dagopvang en buitenschoolse opvang stijgt ook het uurtarief voor de gastouderopvang in 2015. Het gaat om het maximale bedrag waarover ouders kinderopvangtoeslag terugkrijgen. Dit heeft minister Asscher besloten.

Het uurtarief voor gastouders stijgt van € 5,37 naar € 5,48 in 2015. Daarmee zullen ook de uurtarieven voor de gastouderopvang in 2015 iets gaan stijgen. De maximum uurtarieven voor de dagopvang zijn vastgesteld op € 6,84 en voor de bso op € 6,38. Daarmee blijven de uurtarieven van gastouders nog altijd iets achter, maar dat is nooit anders geweest.--------------------------------------------------------------------------------------------------
30-04-2014

ZZP-gastouders lopen zwangerschapsverlof mis


ZZP-gastouders lopen veel geld mis, omdat zij niet of onvoldoende op de hoogte zijn van hun recht op zwangerschapsverlof. Dit merkt het KennisNetwerk gastouderopvang (KNGO). Zij attendeert gastouders erop dat gemiste uren tot vijf jaar terug alsnog aangevraagd kunnen worden.

KNGO merkte tijdens een financiële voorlichtingsbijeenkomst dat veel gastouders niet op de hoogte zijn van de regeling. Daardoor hebben ze de afgelopen jaren flink wat geld misgelopen. De regeling vermindert de noodzaak voor gastouders om tijdens de zwangerschap lang door te werken of om na de bevalling weer snel aan het werk te gaan.

Verlof

Zelfstandigen hebben wettelijk recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken. Dit heet de ZEZ: zwangerschapsverlof voor zelfstandigen. Deze uitkering is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). De uitkering gaat zes tot vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in en loopt tot minimaal tien weken na de bevalling. Om in aanmerking te komen, moet een gastouder een zelfstandige zonder personeel zijn, een zelfstandig beroepsbeoefenaar of een meewerkende echtgenote of partner van een zelfstandige.

Hoogte

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal gewerkte uren in het jaar voor de bevalling. Wie ten minste 1.225 uur als zelfstandige heeft gewerkt, ontvangt de maximale uitkering. Deze is gelijk aan het minimumloon. Voor mensen van 23 jaar en ouder is dit op het moment een bedrag van € 1.485,60 bruto per maand voor een volledige werkweek. Heeft de gastouder minder gewerkt, dan is de uitkering lager. De hoogte is dan afhankelijk van de winst in het voorafgaande jaar. Daarnaast is de ZEZ-uitkering een netto-uitkering. Over het ontvangen bedrag hoeft geen belasting meer betaald te worden. De gebruikelijk uren worden tijdens het verlof doorberekend. Dit is belangrijk voor het urentotaal van de gastouder.

Aanvragen

Een gastouder moet uiterlijk twee weken voor de gewenste ingangsdatum de ZEZ aanvragen. Aanvragen gebeurt via het UWV. Het UWV wil bij de aanvraag een zwangerschapsverklaring ontvangen. Deze kan van de huisarts of van de verloskundige zijn. Gemiste uitkeringen kunnen tot vijf jaar terug alsnog aangevraagd worden. Dit kan ook aangevraagd worden wanneer je eigenlijk recht had op doorberekening van uren in verband met zelfstandigenaftrek. Kijk voor meer informatie over het aanvragen op de website van het UWV.


Bron: http://www.kinderopvangtotaal.nl/Gastouderopvang/Actueel/2014/4/Gastouderszzpers-lopen-zwangerschapsverlof-mis-1511925W/


--------------------------------------------------------------------------------------------------

17 april 2014

Alternatieven voor regeling gastouderopvang bepleit


Opvang bij gastouders is te regelen via dienstencheques of via een regeling met het UWV en de Belastingdienst. Dat is de reactie van de Brancheorganisatie Kinderopvang op een advies om de gastouderopvang uit de kinderopvangtoeslagregeling te halen.

De commissie 'Dienstverlening aan huis' adviseerde eind maart om de gastouderopvang uit de kinderopvangtoeslagregeling te halen vanwege de slechte rechtspositie van gastouders. Opdrachtgevers betalen geen loonbelasting of premies, waardoor gastouders geen recht hebben op een uitkering bij bijvoorbeeld ziekte.

De opgevangen kinderen komt buiten overheidstoezicht te staan als gastouderopvang aan huis buiten de regeling valt. Dat vindt de Brancheorganisatie Kinderopvang ongewenst. Daarom draagt de organisatie twee alternatieven aan. Er is een regeling denkbaar via het UWV en de Belastingdienst waarin de premies voor doorbetaling van loon bij ziekte zijn geregeld. Een andere optie is om naar Belgisch voorbeeld te werken met zogenaamde dienstencheques.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl


--------------------------------------------------------------------------------------------------
G a s t o u d e r b u r e a u J u v e n t a | info@gob-juventa.nl